Sunday, February 8, 2009

electro gamelan poster


Poster electro gamelan...

Bermula Fasa Pertama

Setelah hari demi hari kami berlatih dan banyak berbincang, telah sampai minggu yang perlu kami berkeja keras. Hari persembahan semakin dekat. Minggu ini bermulalah fasa pertama setelah mengharungi fasa percubaan dan fasa latihan.

Thursday, September 11, 2008

Objektif

  1. Memartabatkan dan meningkatkan mutu dan taraf lagu-lagu serta alat-alat muzik tradisional tempatan agar disanjungi dan dihargai oleh golongan masa kini.
  2. Persembahan item ini merujuk kepada tema kemuncak seni 2009 iaitu “Kaizen Musica” iaitu peningkatan. Di dalam item ini, peningkatan berlaku dari segi perubahan muzik yang lama atau ditelan zaman di perbaharui agar kembali dihargai dan diterima oleh masyarakat masa kini.
  3. Mengangkat kembali taraf muzik gamelan agar setaraf dengan muzik moden pada masa kini.
  4. Menarik minat generasi muda pada masa kini, untuk menghargai muzik tradisional melalui penggunaan teknologi sebagai salah satu daya tarikan.
  5. Mengajak para penonton menghayati irama gamelan yang penuh simbolik..
  6. Unsur “Kaizen Musica” iaitu peningkatan ditonjolkan di mana peningkatan dalam cara persembahan Gamelan telah berlaku. Kebiasaan, persembahan gamelan hanya terhad kepada penggunaan peralatan gamelan sahaja. Peningkatan telah berlaku, di mana gamelan pada kali ini di persembahkan bersama-sama dengan teknologi.
  7. Penghargaan masyarakat terhadap teknologi.

Rasional

‘Electro Gamelan’ merupakan sebuah item yang menggabungkan dua elemen muzik berbeza di dalam satu persembahan iaitu gabungan di antara elemen muzik gamelan dan elemen muzik ‘techno’. ‘Electro’ merujuk kepada muzik yang berunsurkan teknologi dan electronic. Muzik ‘Elektro’ terhasil daripada penggunaan alat muzik seperti synthesizer, drum machine, sequencer dan lain-lain lagi. Manakala muzik gamelan pula merupakan satu bentuk muzik yang terhasil daripada gabungan ketukan alat bunyi-bunyian gong dan gendang. Kedua-dua bentuk muzik ini digabungkan untuk menghasilkan satu persembahan yang menarik dan bertujuan mendidik para penonton.

Idea persembahan ini adalah sejajar dengan tema utama kemuncak seni 2009, iaitu ‘Kaizen Musica’ yang bermaksud peningkatan di dalam bidang muzik. Peningkatan yang cuba ditonjolkan di dalam item ini ialah peningkatan dalam cara persembahan Gamelan. Kebiasaan, persembahan gamelan hanya terhad kepada penggunaan peralatan gamelan sahaja. Peningkatan telah berlaku, di mana gamelan pada kali ini di persembahkan bersama-sama dengan teknologi.

Persembahan item ‘Electro Gamelan' ini diharapkan dapat memberi impak yang positif kepada penonton dan pendengar, seterusnya kepada bakal pendidik muzik yang akan keluar sebagai guru muzik diharapkan dapat menjadikan item ini sebagai salah satu metod untuk mendekatkan pelajar pada masa hadapan terhadap muzik tradisional tempatan.